Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

เชิญชม Piano Recital & Workshop จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้สนใจเข้าชม Piano Recital and Workshop by Prof.Dr.Anatoly Zatin และ Prof.Vlada Vassilieva ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 9:30น. ณ ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (สุขุมวิท 23) 🎼 ชมฟรีครับ ❤️
ตัวอย่างผลงานของ Visiting professors ทั้ง 2 ท่านครับ https://vimeo.com/118980065
https://www.youtube.com/watch?v=I8OzKlzCqqY

18 ต.ค. 60

09:30-
12:00

ดนตรี: เชิญชม Piano Recital and Workshop by Prof.Dr.Anatoly Zatin และ Prof.Vlada Vassilieva จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ห้อง 16-1103
 0866076799

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@yahoo.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 ตุลาคม 2560  ถึง   18 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว