Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันทันตสาธารสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560

เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เปิดให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้ใหญ่500 ราย เด็ก 100 ราย เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.30 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด) เริ่มทำการตรวจพิเคราะห์ และ ให้บริการรักษา ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป (กรุณานำบตรประชาชนมาด้วย) และ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองพามา)


20 ต.ค. 60

ทั้งวัน

พิเศษ: วันทันตสาธารณสุข ปี 2560
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
 15010

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน โรงพยาบาลทันตกรรม
ผู้ส่งข่าว sunun
E-mail ผู้ส่งข่าว sunankh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 ตุลาคม 2560  ถึง   20 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว