Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งวิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น
บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จีงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ลำดับที่ 001 นางสาวจารุภัทร เอี่ยมสะอาด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ งานบริหารและธุรการ
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 02-649-5000 ต่อ 27074
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 กันยายน 2560  ถึง   17 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว