Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

Taiwan Higher Education Fair

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน กำหนดจัดงาน Taiwan Education Fair วันที่ 2-3 ตค. 2560 เวลา 10.00-20.30 น. ณ EDEN 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลด์
ผู้สนใจติดต่อคุณจันทวรรณ โทร. 0-2579-1068, 087-503-6550
Email: tecthailand2@gmail.com
https://goo.gl/cd8ZGn ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 กย.60
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakditat W.
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 กันยายน 2560  ถึง   27 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว