Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์ แจ้งปิดทำการ วันที่ 11 - 12 กันยายน 2560

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงานและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ จึงขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดทำการในวันถัดไป
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว กัญญาภัค ชุมสกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว kunyapak.j@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กันยายน 2560  ถึง   12 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว