Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐

-คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก

26 ก.ย. 60

18:00-
21:00

พิเศษ: คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก
 22513

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กันยายน 2560  ถึง   26 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว