Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(พิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

สามารถร่วมทำบุญถวายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร
ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว
ภายในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 026495000
ฝ่ายพิธีการ 026495000 ต่อ 12065, 12063
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กันยายน 2560  ถึง   21 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว