Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

1 กันยายน 2560 วันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)
สามารถดูกำหนดการได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/493

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย สีสุภาพ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 สิงหาคม 2560  ถึง   1 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว