Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ พื้นที่ดังต่อไปนี้
1. ภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มศว ประสานมิตร จำนวน 2 ราย
2. ภายในโรงอาหาร 1 มศว ประสานมิตร จำนวน 2 ราย
3. ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์ จำนวน 1 ราย
ผู้สนใจสามารถขอระเบียบการและเอกสารได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6 มศว ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-0139 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15994 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.oop.swu.ac.th หรือ http://news.swu.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 สิงหาคม 2560  ถึง   29 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว