Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตทุกชั้นปี ที่มีใจรักในการทำงานจิตอาสา มาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ กับพี่ๆ นิสิตจิตอาสา ในค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 สิงหาคม 2560
รับจำนวนจำกัด 60 คน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 สิงหาคม 2560  ถึง   29 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว