Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

21-28 ส.ค.2560 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2560

นิสิตสามารถเพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2560 (นิสิตรหัส53-59) และเพิ่ม-ลดวิชา (นิสิตรหัส 60) ได้ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ http://supreme.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21-28 สิงหาคม 2560 ตลอด24ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายชำระค่าธรรมเนียมฯได้ถึงเวลา 23.00น.

**หากนิสิตลงทะเบียนและกดชำระเงินไม่ได้ สังเกตดังนี้
1.ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ มีในทะเบียนประวัตินิสิตหรือไม่ นิสิตต้องทำยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ATMของไทยพาณิชย์ก่อน หากเลขยังไม่ขึ้นให้รีบแจ้งงานทะเบียนนิสิตฯ ยกเว้นนิสิตรหัส 59 มหาวิทยาลัยฯ ผูกบัญชีให้แล้ว
2.ระบบแจ้งว่า Error003 แสดงว่าเงินในบัญชีมีไม่พอให้ตัดบัญชี ต้องมีเงินในบัญชีเงินประมาณ100บาท เช่น ค่าเทอม10000 ต้องมีเงินเกินประมาณ100บาท
3.ระบบแจ้งว่า Error006 นิสิตยังไม่ได้ทำยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ATMของไทยพาณิชย์หรือระบบบัญชีมีปัญหา
4.ต้องใช้ Internet Explorer สำหรับการลงทะเบียนเท่านั้น

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
โทร. 0 2649 5720 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15614, 15662
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 สิงหาคม 2560  ถึง   28 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว