Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ปิดทำการชั่วคราว

ด้วยส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดทำแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์คูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าวข้างต้น และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หน่วยงาน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 สิงหาคม 2560  ถึง   18 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว