Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายสาคร สหาย

ด้วยนายสาคร สหาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานผ่าศพและรักษาศพ สังกัดภาคภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 5 วัดทุ่งลานนา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3 -1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ไม่มีการสวดพระอภิธรรม) และจะฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ในการนี้คณะแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมวันที่ 13 สิงหาคม 2560

ขอเรียนเชิญอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมสวดพระอธิธรรมและทำบุญได้ที่ คุณภคมน เวชประสิทธิ์ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว องค์รักษ์ โทรศัพท์ 085 -761- 6145 ขอขอบพระคุณยิ่งหน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 สิงหาคม 2560  ถึง   14 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว