Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับราชการ ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทร. 02-942-8161-3 โทรสาร 02-942-8163 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th
e-mail :psd.psn@ku.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 สิงหาคม 2560  ถึง   24 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว