Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring the Aesthetic Dimensions in the Humanities)

ด้วยโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดการประชุมครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring the Aesthetic Dimensions in the Humanities) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและศิลปะ อันจะเป็นการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ให้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โดยในงานจะมีการนำเสนอบทความด้านสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, และศิลปกรรมศาสตร์กว่า 60 เรื่อง และนำถกโดยนักวิชาการจากหลายสถาบัน อาทิ ยุกติ มุกดาวิจิตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นัทธนัย ประสานนาม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษโดย ชีฟง ชุง (Shefong Chung) รองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ (National Chengchi University) ไต้หวัน, สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ และ กฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการและภัณฑารักษ์ หอศิลป์จิม ทอมป์สัน และการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายศิลปะทางชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ปิดท้ายด้วยการเสวนาว่าด้วยสุนทรียะร่วมสมัย โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา, วิริยะ สว่างโชติ, เกษม เพ็ญพินันท์, และทวีศักดิ์ เผือกสม

โครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Ja8aiDjt1LjsEkY7O_r4-ZS9dDslZCpoiP0MvMeSuje7OA/viewform ทั้งนี้ กำหนดการและกำหนดการนำเสนอบทความสามารถดูได้ในไฟล์ที่แนบมาพร้อมกันนี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ
E-mail ผู้ส่งข่าว husotrf11@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 สิงหาคม 2560  ถึง   9 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว