Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 2 ชั้นล่าง ห้องนิทรรศการ มศว องครักษ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว thitiphun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 สิงหาคม 2560  ถึง   28 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว