Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการ “Lazada Scholarship”

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้น
ชิงทุนการศึกษารวม 120,000 บาท
โครงการ Lazada Short Film Contest 2017

http://www.lazada.co.th/scholarship/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว เพ็ญพิชชา บุญลือ
E-mail ผู้ส่งข่าว penpicha.boonlue@lazada.co.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 สิงหาคม 2560  ถึง   30 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว