Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะพลศึกษา จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพลศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

5 ส.ค. 60

08:30-
16:30

ประชุม: ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2560
ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 22513

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว thitiphun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 สิงหาคม 2560  ถึง   5 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว