Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

ส่วนกิจการนิสิต มศว ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

และเป็นตัวแทนนิสิต มศว เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนิสิตที่สนใจสมัครได้ที่คณะ/วิทยาลัย หรือ ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร และองครักษ์ ตั้งแต่บัดนี้-18 สิงหาคม 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 สิงหาคม 2560  ถึง   18 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว