Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ศูนย์จิตอาสา มศว เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มศว รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Volunteer Center) เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ ของใช้ที่จำเป็น อาหารแห้ง และยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม และช่วยเยียวยาหลังจากน้ำลด

ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์จิตอาสา มศว ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 สิงหาคม 2560  ถึง   31 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว