Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

-คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลคลทั่วไป มีหลักสูตรให้เลือกดังนี้
English communication
Grammar
Reading
writing
Business English
Conversation
TOEIC
IELTS
ราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 กันยายน 2560
ดูรายละเอียดได้ตาม URL ที่แนบมา
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-649-5000 ต่อ 16292,16121
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพัตรา
E-mail ผู้ส่งข่าว supattrape@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 สิงหาคม 2560  ถึง   15 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว