Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตรที่จัดอบรมมีดังนี้ Grammar, Reading, English Communication, Conversation, Business English, Writing, TOEIC, IELTS ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 – 2601661, 02 – 649 5000 ต่อ 16220, 16221, 16281, 11031

11 ก.ย. 60

08:30-
16:30

อบรม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 16252

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว รัชฎา แสงตะวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว rutchada01@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 สิงหาคม 2560  ถึง   30 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว