Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เปิดรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม
เปิดรับบริจาค สิ่งของ อาหารแห้ง เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
สามารถบริจาคได้ที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม อาคาร 9 สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย#ส่วนกิจการเพื่อสังคม #มศว #มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 กรกฎาคม 2560  ถึง   20 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว