Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2560

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 -16.30 น. มีนิสิตและผู้ปกครองเข้ามารายงานตัวเข้าหอพักเป็นจำนวนมากจึงอาจทำให้การจราจรหนาแน่นและติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ ในวันและเวลาดังกล่าว เพราะอาจไม่ได้รับความสะดวก ขออภัยในความไม่สะดวก
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 กรกฎาคม 2560  ถึง   7 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว