Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

กรมแพทยทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเข้ารับราชการ

กรมแพทยทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เข้ารับราชการในโรงพยาบาล ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 16 อัตรา และสาขาทันตแพทยศาสตร์ 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดาวโหลดใบสมัครที่ www.nmd.go.th โทรศัพท์ 02-475-2947 โทรสาร 02-475-2593
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กรกฎาคม 2560  ถึง   15 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว