Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

สารานุกรมศึกษาศาสตร์

โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ขอแจ้งให้ทราบว่าสารานุกรมศึกษาศาสตร์มีให้รับไปอ่านได้ที่ชั้นวางหนังสือหน้าห้องลิฟท์ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร ส่วนท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปรับด้วยตนเองที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร จะให้ส่งทางไปรษณีย์ไปให้ตัวเอง หรือส่งให้ห้องสมุด หรือส่งให้บุคคลอื่น (เพื่อเป็นของขวัญทางปัญญา) ก็ทำได้โดยแจ้งความประสงค์ไปทางอีเมล์ที่ Email Address : huanphinthuphan@hotmail.com, huan@swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว หวน พินธุพันธ์
E-mail ผู้ส่งข่าว huan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 กรกฎาคม 2560  ถึง   27 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว