Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) รับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีปีที่ 3 - 4 หรือนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 - 2 สาขาฟิสิกส์ เพื่อให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้สนใจข้อรับทุนโครงการฯ สมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ www.nstda.ro.th/desy สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล pdys@nstda.or.th
https://summerstudents.desy.de
โทร.02-529-7100 ต่อ 77206, 77224

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 กรกฎาคม 2560  ถึง   30 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว