Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-623-6453 โทรสาร 02-225-3209 หรือทาง http://job.finearts.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ http://job.finearts.go.thงกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2560"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 กรกฎาคม 2560  ถึง   22 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว