Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี"

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" เพื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวทาง การปฏิบัติและข้อควรรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ระบบ Supream 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นายธรรมรัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว thammar@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กรกฎาคม 2560  ถึง   21 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว