Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐น.-๑๒.๐๐น.

ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา ๐๘.๓๐น. การแสดงถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. บริการทันตกรรมขูดหินปูนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล

หมายเหตุ
- เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว-ดำ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   24 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว