Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี

-ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 1 ส.ค.60 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

31 ก.ค. 60

09:00-
16:30

ประชุม: คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี
เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 22513

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว jutatip Marknok
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   2 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว