Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชม PIANO WORKSHOP BY SILVIA BELLANI & DAVID PERONI

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ขอเชิญชม Piano Workshop โดย 2 นักเปียโนระดับโลกชาวอิตาลี Silvia Bellani และ David Peroni
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น.
ณ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (สุขุมวิท23) ชมฟรีครับ #สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลมศว #มศว

20 ก.ค. 60

09:30-
12:00

ดนตรี: เชิญชม PIANO WORKSHOP BY SILVIA BELLANI & DAVID PERONI
ชั้น 11 ห้อง 16-1101 และห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0866076799

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กรกฎาคม 2560  ถึง   20 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว