Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการบริการวิชาการครั้งที่ 2/2560 "เรียนรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก"

โครงการบริการวิชาการครั้งที่ 2/2560
"เรียนรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก"
เพชฌฆาตตัวร้าย คร่าชีวิตผู้หญิงไทย
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 หอสมุดกลาง
ในงานพบกับ
– การให้ความรู้ ถามตอบปัญหา เรื่องมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์
- ลงทะเบียนขอรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในราคาพิเศษ
********กิจกรรมนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ**********
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว นางสาวฐาณัฐดา ผาคำ
E-mail ผู้ส่งข่าว thanatdanam@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2560  ถึง   14 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว