Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

มศว คลินิก ขอเชิญ...ตรวจสุขภาพประจำปี (Check up)

มศว คลินิก ขอเชิญผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปี
โดยมีโปรแกรมการตรวจให้เลือกตามโปรแกรม ทั้งกลุ่มข้าราชการ/กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ โดยจะเข้ารับการตรวจในวันจันทร์ที่ 17 และวันพุธที่ 19 กรฏฎาคม 2560 ณ ชั้น 4 มศว คลินิก
-รายงานผลตรวจสุขภาพเป็นรูปเล่มให้แต่ละบุคคล
-ตรวจเอกซเรย์ด้วยรถบัสเคลื่อนที่
-บริการด้วยทีมงานที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี
ติดต่อสอบสามได้ที่ลงทะเบียนและเลือกโปรแกรมการตรวจได้ที่ มศว คลินิก ชั้น 3 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เปิด ให้บริการวัน จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 15.00 น.
โทร. 02-204-1574, 02-649-5000 ต่อ 15686
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว นางสาวฐาณัฐดา ผาคำ
E-mail ผู้ส่งข่าว thanatdanam@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2560  ถึง   19 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว