Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา งดให้บริการ ในวันที่ 8 และ 10 กรกฎาคม 2560

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา งดให้บริการเนื่องในวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและหยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา ในวันที่ 8 และ 10 กรกฎาคม 2560 เปิดทำการปกติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กรกฎาคม 2560  ถึง   10 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว