Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ขอเชิญโครงการเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560
ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
โปรดดาวน์โหลด กำหนดการจากเอกสารแนบ
07.00 น. พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารเช้า
08.30 น. พิธีทำบุญ
09.00 น. เวียนเทียน
สอบถามรายละเอียด 12063, 12064
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มิถุนายน 2560  ถึง   6 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว