Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว

ด้วยนางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรมศพ ณ จังหวัดชัยนาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว งานทรัพยากรบุคคล
E-mail ผู้ส่งข่าว hrd.medswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 มิถุนายน 2560  ถึง   25 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว