Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม

ด้วยนายไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปฏิบัติงาน มศว องครักษ์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสว่างอารมณ์ คลอง 16 หมู่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยจัดรถไปร่วมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 พิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. โดยส่วนพัฒนาความยั่งยืน ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ มีรถบัส จำนวน 1 คัน ออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว มัธยมฯ เวลา 14.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 พิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 16.00 น. โดยมีรถบัส จำนวน 1 คัน ออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว มัธยมฯ เวลา 13.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญท่านสวดพระอภิธรรมศพและงานฌาปนกิจศพ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะขอบพระคุณยิ่ง

หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 มิถุนายน 2560  ถึง   24 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว