Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานทรัพยากรบุคคลและนิติกร สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงาน 3 ชั้น
สันนิบาตสหกรณ์ฯ เลขที่ 4 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทร. 02-669-3255-63 ต่อ 1026 , 1027
หรือเว็บไซต์ http://www.clt.or.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มิถุนายน 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว