Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao

-ดนตรีดีๆ เข้าชมฟรี ต้องที่ มศว สุขุมวิท 23
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญชม Piano Masterclass Serie II จาก Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao นักเปียโนระดับโลกที่ผ่านการเล่นผลงานระดับ Concerto และประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา ท่านจะมา Masterclass ให้กับนิสิตของเรา ในวันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 14:00น. ณ ห้อง 16-1103
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ชมฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.06-1942-4594 อ.ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
http://www.music.wvu.edu/faculty/ching-wen-hsiao
จัดโดย #สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลมศว

29 มิ.ย. 60

14:00-
16:30

ดนตรี: เชิญชม Piano Masterclass Serie II จาก Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลมศว
ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
 0866076799

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มิถุนายน 2560  ถึง   29 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว