Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ส่วนกิจการนิสิต งดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 15-16 มิ.ย.2560

ส่วนกิจการนิสิต งดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรส่วนกิจการนิสิต ณ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการ
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มิถุนายน 2560  ถึง   16 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว