Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการภาษาศาสตร์ปริชาน หัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses จาก มหาวิทยาลัย Eötvös Loránd University วันที่ 26-29 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

26 มิ.ย. 60

09:00-
16:00

บรรยาย: Conceptual Metaphor Theory
ห้องประชุม 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-5000 # 16262

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาภาษาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว Nutcha Chantaruchikapong
E-mail ผู้ส่งข่าว nutcha@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มิถุนายน 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว