Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เปิดสอบ SWU-SET ใหม่ 3 รอบ!!! สำหรับบุคคลทั่วไป

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
เปิดสอบ SWU-SET ใหม่ 3 รอบ!!! สำหรับบุคคลทั่วไป

สมัครสอบได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ที่ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 11 อาคาร Learning Tower
Tel. 02-260-3934
Email. Swuset@gmail.com

ท่านสามารถกรอก ใบสมัครสอบ SWU - SET ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้
https://docs.google.com/a/g.swu.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSdkacmktLmAt78uFXhZt_k_FzPG6IGft1QUpLcBFEQ1nidh0Q/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว ปนัดดา
E-mail ผู้ส่งข่าว panaddap@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มิถุนายน 2560  ถึง   30 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว