Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่างวันอังคารที่ 6- วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ NOVOTEL & RESORT HUA HIN CHA AM BEACH & SPA จังหวัดเพชรบุรี
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 มิถุนายน 2560  ถึง   7 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว