Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0038

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 056-219100-29 ต่อ 1114
โทรสาร 056882523
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 พฤษภาคม 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว