Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

มารดาของนายวรวุฒิ ศรีประเสริฐ คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม

ด้วยมารดา ของนายวรวุฒิ ศรีประเสริฐ สังกัดคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60 กำหนดสวดอภิธรรมศพจนถึงวันที่ 30 พ.ค.60 และฌาปนกิจในวันที่ 31 พ.ค.60 เวลา 16.00 น. ณ วัดสนามชัย อ.เจ็ดสเมียน จ.ราชบุรี
คณะพลศึกษาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.60
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว jutatip Marknok
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 พฤษภาคม 2560  ถึง   31 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว