Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดโครงการสัมมนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ จึงขอแจ้งปิดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 และเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ขออภัยในความไม่สะดวก
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 พฤษภาคม 2560  ถึง   26 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว