Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1

กบข ได้คืนเงินที่จ่ายเกิน ตั้งแต่วันที่แจ้งประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน จนถึง 30 กันยายน 2559 สำหรับข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1 กองคลังได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดที่แนบ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อ ต้องรอ กบข.โอนเงินให้มหาวิทยาลัยครั้งถัดไป
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
ผู้ส่งข่าว อัทธนีย์
E-mail ผู้ส่งข่าว vikano9@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว