Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอแจ้งปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 และเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 พฤษภาคม 2560  ถึง   29 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว