Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

สกอ. ประกาศทุน ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศทุน ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารครบถ้วน ถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 7 ชุด ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakditat W.
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤษภาคม 2560  ถึง   1 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว